ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ευχαριστήριες Επιστολές

2019

Ευχαριστήριο Διευθυντή Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Εταιρική και κοινωνική ευθύνη - Pitsas camp 2019

Ευχαριστήριο Προέδρου Χαμόγελου του Παιδιού

Εταιρική και κοινωνική ευθύνη - Pitsas camp 2019

Ευχαριστήρια επιστολή ΑΡΣΙΣ

Εταιρική και κοινωνική ευθύνη
Share
Goto Top
Share