ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ευχαριστήριες Επιστολές

2018

Ευχαριστήριο Διευθυντή Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήριο Προέδρου Χαμόγελου του Παιδιού

Ευχαριστήρια επιστολή ΑΡΣΙΣ

Share
Goto Top
Share