ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Α.Μ. Πιστοποιητικού: 041100115

Κύρια επιδίωξη της Pitsas Camp είναι η παροχή υψηλού ποιοτικού επιπέδου αξιόπιστων υπηρεσιών παιδικής κατασκήνωσης, σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις των παιδιών.

Για να πετύχει αυτόν τον σκοπό η κατασκήνωσή μας διαθέτει:

  • Προσωπικό που ικανοποιεί τις υψηλές προδιαγραφές των στόχων ποιότητας της κατασκήνωσης, διακρίνεται για την αγάπη του για τα παιδιά, το ήθος και την ωριμότητά του και έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του κατασκηνωτή και του κατασκηνωτικού πνεύματος γενικότερα.
  • Άρτια οργάνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Πολιτική Ποιότητας και το Εγχειρίδιο Ποιότητας που έχει συντάξει και αποδεχτεί η Pitsas Camp.
  • Διαδικασίες άριστα δομημένες και πιστοποιημένες, σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα για την εύρυθμη, ποιοτική και ασφαλή λειτουργία της κατασκήνωσης.

Η κατασκήνωση Pitsas Camp φέρει πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις αυστηρότερες προδιαγραφές για το σύνολο του Πάρκου Περιπέτειας, για την εγκατάσταση Flying Fox, καθώς και για την Παιδική Χαρά.

Πιστοποίηση πάρκο περιπέτειας

Πιστοποίηση Πάρκου περιπέτειας

Πιστοποίηση Flying Fox

Πιστοποίηση - Flying-Fox

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Παιδικής Χαράς

Share
Goto Top
Share