ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Τράπεζα κατασκήνωσης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες

Κατά την άφιξή τους, όλοι οι κατασκηνωτές οφείλουν να καταθέσουν τα χρήματά τους στην τράπεζα της κατασκήνωσης, προκειμένου να μυηθούν στη σωστή διαχείριση των χρημάτων τους και να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειάς τους.

Για τυχόν απώλεια χρημάτων που δεν έχουν κατατεθεί στην τράπεζα, η κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη.

Share
Goto Top
Share