Периоди за летуване

Питсас камп

Спомени за цял живот, започващи след:

Периоди за летуване

Летните периоди са следните:

От

До

Период А

21 юни

5 юли

Период Б

5 юли

19 юли

Период C

19 юли

2 август

Период D

2 август

16 август

За повече информация за записване на детето ви в нашия лагер, моля насочете се към раздел Регистрация на нашия сайт.

Заявете желанието си сега! Броят на местата е ограничен!

Share
Goto Top
Share