Периоди за летуване

Питсас камп

Спомени за цял живот, започващи след:

Периоди за летуване

Летните периоди са следните:

От

До

Период А

18 юни

2 Юли

Период Б

2 Юли

16 Юли

Период C

16 Юли

30 Юли

Период D

30 Юли

13 Август

Период Ε

06 Август

20 Август

За повече информация за записване на детето ви в нашия лагер, моля насочете се към раздел Регистрация на нашия сайт.

Заявете желанието си сега! Броят на местата е ограничен!

Share
Goto Top
Share