ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ευχαριστήριες Επιστολές

2021

Ευχαριστήρια επιστολή Συλλόγου Υποστηρικτών Κέντρου Υγείας Πρίνου Θάσου

Ευχαριστήρια επιστολή Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας

Ευχαριστήρια επιστολή Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας

Share
Goto Top
Share