ΕΓΓΡΑΦΑ

Δελτίο κατασκηνωτή

Για να κατεβάσετε το δελτίο κατασκηνωτή, κάντε κλικ εδώ.

Ιατρική Βεβαίωση

Για να κατεβάσετε την ιατρική βεβαίωση, κάντε κλικ εδώ.

Προσοχή! Τόσο η Βεβαίωση Ιατρού όσο και το Δελτίο Κατασκηνωτή θα πρέπει να συμπληρωθούν όσο πιο κοντά γίνεται στην άφιξη του παιδιού στην κατασκήνωση.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό ΟΑΕΔ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Goto Top