Политика за качество

Удостоверение ISO 9001:2015

Удостоверение ISO 9001:2015

Регистрационен номер: 041100115

Основната цел на Питсас камп е да осигури надеждни висококачествени услуги, в една безопасна и творческа среда, в пълно съгласие с потребностите на децата.

За да постигне тази цел нашият лагер държи на:

  • Персонал, който отговаря на високите стандарти за качество на лагера,отличаващ се с тяхната любов към децата, морални ценности и подходящо обучение, за да посрещнат нуждите на лагерниците, както и да отговарят на лагерния дух като цяло.
  • Отлична организация,осигурена чрез Политиката за качество и Наръчник за качеството, който е съставен и приет от нашия лагер.
  • Добре структурирани и сертифицирани според международните стандарти процедури за правилна, добра и безопасна работа на лагера.

сертифициране

Pistopoisi-parko-peripeteias

сертифициране

Pistopoisi-Flying-Fox

сертифициране

Share
Goto Top
Share