Медицинска грижа и безопасност

Everything your child’s safety requires

Медицинска грижа и безопасност

Медицинска грижа

Наш приоритет е безопасността и отличното състояние на нашите лагерници. Постоянното наличие на медицински персонал в лагера и напълно оборудваната амбулатория на лагера осигуряват 24 часово висококачествено обслужване на малките ни лагерници.

Едно от най-важните предимства на Питсас камп е, че е в близост до Здравен център Прино (2 км) – един от най-добре оборудваните центрове за първа грижа в северна Гърция.

Безопасност

Our top priority.

Безопасността на лагерниците е основен приоритет на Питсас камп.

  • Портиерна на главния вход с пазач 24 часа в денонощието
  • Нощен пазач, който цяла нощ наблюдава съоръженията в лагера
  • 24 часова защита на околностите от частна охранителна фирма
  • Ограждение на периметъра на лагера с огради високи два метра.
  • Гръмоотвод
  • Заземител на всяка къщичка
  • Лагерът е под наблюдение на охранителни камери
Share
Goto Top
Share