Програма за интеграция- Всички са равни

Join us!

Програма за интеграция- Всички са равни

Питсас камп има благоприятните условия, съоръжения, познания и квалификация за настаняване на деца с увреждания. Стреми се към развитието на техните възможности чрез специални творчески програми, забавление, както и чрез ефективна интеграция и участие в дейностите и събитията на лагера.

За да настанява деца с увреждания през цялото лято, Питсас камп е в тясно сътрудничество с Асоциацията на хора с увреждания „Перпато“, Атлетическа асоциация „ Херодик“ и Гръцки Параолимпийски комитет.

Изграждане на мостове

Нашият лагер изпълнява европейски програми под егидата на Фондацията всеки септември Kreisau-Initiative e.V. и се финансира от програмата Еразъм + на Европейския съюз

Share
Goto Top
Share