ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ευχαριστήριες Επιστολές

2020

Ευχαριστήρια Επιστολή Κέντρου Υγείας Πρίνου

Ευχαριστήρια Επιστολή Οργανισμού Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Θάσου

2019

Ευχαριστήριο Διευθυντή Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Εταιρική και κοινωνική ευθύνη - Pitsas camp 2019

Ευχαριστήριο Προέδρου Χαμόγελου του Παιδιού

Εταιρική και κοινωνική ευθύνη - Pitsas camp 2019

Ευχαριστήρια επιστολή ΑΡΣΙΣ

Εταιρική και κοινωνική ευθύνη

2018

Ευχαριστήριο Διευθυντή Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήριο Προέδρου Χαμόγελου του Παιδιού

Ευχαριστήρια επιστολή ΑΡΣΙΣ

2017

Ευχαριστήριο Διευθυντή Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήριο Προέδρου Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήρια επιστολή ΑΡΣΙΣ

Ευχαριστήριο Δημάρχου Θάσου

Goto Top