ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ευχαριστήριες Επιστολές

Ευχαριστήριο Διευθυντή Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήριο Προέδρου Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήρια επιστολή ΑΡΣΙΣ

Ευχαριστήριο Δημάρχου Θάσου

Goto Top