ΕΤΑΙΡΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ευχαριστήριες Επιστολές

2018

Ευχαριστήριο Διευθυντή Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήριο Προέδρου Χαμόγελου του Παιδιού

Ευχαριστήρια επιστολή ΑΡΣΙΣ

2017

Ευχαριστήριο Διευθυντή Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήριο Προέδρου Κέντρου κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ

Ευχαριστήρια επιστολή ΑΡΣΙΣ

Ευχαριστήριο Δημάρχου Θάσου

Goto Top