Άφιξη πρώτου 11ημέρου Α’ περιόδου στο λιμάνι της Καβάλας την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 08:30 π.μ.

Αναχώρηση δεύτερου 11ημέρου Α’ περιόδου από το λιμάνι της Καβάλας την Παρασκευή 30 Ιουνίου με το ferry boat στις 10:30 π.μ. Συνάντηση 10:00 π.μ. στο λιμάνι της Καβάλας.

Share
Goto Top
Share